Podpor kampaň!

Objednaj si prívesok,
za dobrovoľný príspevok *

Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. ***Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole

Vysvetlenie kampane

Prečo práve znamenie kríža?

  • Pretože mnoho katolíkov sa hanbí nosiť kríž na verejnosti
  • Pretože kríž je symbol obety Ježiša Krista za naše hriechy
  • Pretože znamenie kríža na verejnosti je svetlom pre ľudí
  • Pretože znamenie kríža je cťou a hrdosťou kresťanov
  • Pretože pri pohľade naň sa prebúdza chladné srdce
  • Pretože pri pohľade naň sa prebúdza svedomie hriešnikov
  • Pretože je viditeľným znamením, ktorým zvestujeme svetu, že sme kresťania
  • Pretože neveriacim viditeľne pripomína ich povinnosť uveriť v Ježiša
  • Pretože sa ako kresťania vzájomne spoznávame skrze znamenie kríža
  • Pretože kríž je znamením víťazstva Ježiša Krista

Popis kampane, pozadie akcie a výzva:

Akciu Nehanbi sa za Ježiša! organizuje Nadácia Slovakia Christiana v roku 2021, v roku, keď sa bude opäť počas sčítania obyvateľov rozhodovať o tom, koľko kresťanov sa prihlási ku svojmu náboženstvu. Od tohto prihlásenia sa závisí aj vplyv kresťanského náboženstva v spoločnosti na ďalších 10 rokov.

Pozorujeme stále väčší tlak sekulárnej spoločnosti na kresťanov a stále väčšie ohľady, ktorými kresťania ospravedlňujú svoj strach a hanbu prihlásiť sa k Ježišovi. Pod dojmom tohto trendu a smutní z toho, že situácia sa vyvíja takýmto neblahým smerom, rozhodli sme sa zmobilizovať slovenských kresťanov, predovšetkým mládež, aby dali najavo verejne svoju vieru. 

Nadácia Slovakia Christiana vznikla v auguste 2016. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo.

Nadácia Slovakia Christiana obhajuje nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie.

Symbolom kampane je kľúčenka s vyobrazením kríža, ktorej nosením na verejnosti dáva majiteľ viditeľne najavo, že je kresťanom a že sa nehanbí za Ježiša. Kríž je kľúčom k našej Spáse …

Aj ty sa môžeš pridať a získať kľúčenku s krížom odvahy, ktorá dá najavo celému svetu, že si kresťanom alebo kresťankou. Bez ohľadu na vek môže na Slovensku ešte stále každý z nás hrdo nosiť znamenie kríža. V niektorých krajinách to nie je taká samozrejmosť, pretože kresťania sú čoraz viac prenasledovaní. 

Povedz o tejto kampani aj svojim známym, aby sme ukázali celému Slovensku, že kresťania nie sú ustrašená a zakríknutá minorita, ale mocný hlas plný odvahy, znejúci v 21. storočí.