Podpor kampaň!

Objednaj si prívesok,
za dobrovoľný príspevok *

Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. ***Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole

Všemohúci Boh je odsúvaný na okraj záujmu spoločnosti

V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k sekularizmu, nasledujúc západné štáty Európy.

LEN SPOLOČNE TO MOŽEME ZASTAVIŤ.


Viac videí ku kampani nájdete tu.

Kampaň podporili: Štefan Bučko, Ján Baránek, Juraj Šúst, Jaroslav Daniška, Andrej Palko, Peter Števkov a Peter Janků … 

NEVÁHAJ A PRIPOJ SA AJ TY !!!

Neboj sa a nehanbi sa!

Spomeň si ako veľmi bolo apoštolovi Petrovi ľúto, keď po tretí raz zaprel svojho Spasiteľa. Vtedy pochopil svoju úbohosť: bál sa ľudí a hanbil sa za Toho, ktorý za neho umrel na kríži.

Ľudia vo svojom srdci veria v Ježiša Krista, ale deptaní spoločnosťou potrebujú dodať odvahu. Dodajme im ju! Ukážme im, že prihlásiť sa k Ježišovi je otázkou cti, hrdosti a odvahy.

Galéria


zobraz viac

Naša akcia za Ježiša

Akcia „Nehanbi sa za Ježiša!“ môže prebudiť svedomie Slovákov a dodať odvahu každému, kto zápasí vo svojom svedomí so strachom, aby sa nebojácne priznal ku Kristovi. Postavme sa pevne za Ježiša a pozvime aj ostatných kresťanov, aby odvážne vyznali svoju vieru.

zobraz viac

Pripoj sa aj ty!

Nahraj obrázok s Ježišom!

Šírme spoločne vieru s odvahou a hrdosťou

Buďme soľou a svetlom, ktorého jas zapáli ľudí v našom okolí! Nosme znamenie spásy – kríž a verejne vyznávajme svoju vieru doma, na pracovisku, v spoločnosti, či vo verejnom živote. Práve kríž a zmŕtvychvstanie sú kľúčom k našej spáse. Prihlásme sa ku katolíckej Cirkvi. Prejavme odvahu, aby všetci mohli spoznať pravého Boha, ktorý zapáli ich srdcia. 

zobraz viac