Podpor kampaň!

Objednaj si prívesok,
za dobrovoľný príspevok *

Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. ***Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole

Kampaň

V našej spoločnosti je Boh odsunutý na okraj

V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu, sa pomaly ale isto vydáva na cestu k sekularizmu, nasledujúc západné štáty Európy. 

Nepriatelia Božieho Syna Ježiša Krista zneužívajú moc médií, vysmievajú sa kresťanskému náboženstvu a vyvolávajú u mladej generácie pocit hanby pri hlásení sa ku kresťanstvu. 

Neboj sa a nehanbi sa!

Spomeň si ako veľmi bolo apoštolovi Petrovi ľúto, keď sa kohút po tretí krát ozval. Vtedy pochopil svoju úbohosť: bál sa ľudí a hanbil sa za Toho, ktorý za neho umrel na kríži

Ľudia vo svojom srdci veria v Ježiša Krista, ale deptaní spoločnosťou potrebujú dodať odvahu. Dodajme im ju! Ukážme im, že prihlásiť sa k Ježišovi je otázkou cti, hrdosti a odvahy. 

Sčítanie obyvateľov 2021

Blíži sa sčítanie obyvateľov, ktoré preverí našu vieru. Je dôležité vyznať Ježiša Krista pred svetom. On sám nám povedal: „Kto mňa vyzná pred svetom, toho ja vyznám pred mojím Otcom„, ale pán Ježiš povedal aj iné slová, ktoré sme vybrali ako heslo našej kampane: „… Ale kto mňa zaprie,…, toho aj ja zapriem pred nebeským otcom“ Mt 10,33

Naša kampaň za Ježiša

Kampaň „Nehanbím sa za Ježiša!“ môže prebudiť svedomie Slovenska a dodať ľuďom odvahu v boji so svojím strachom. Postavte sa pevne za Ježiša a pozvime ostatných kresťanov, aby odvážne vyznali svoju vieru.

Šírte odvahu a vieru

Buďte pochodňou, ktorej oheň zapáli aj vaše okolie! Stačí nosiť znamenie kríža a verejne vyznávať svoju vieru doma, na pracovisku, v spoločnosti alebo pred štátom. Napríklad aj prihlásením sa ku katolíckej Cirkvi pri sčítaní obyvateľov. Ľudia čakajú na tých čo prejavia odvahu, aby videli, že to ide a ich srdce sa zapáli.

Popis kampane, pozadie akcie a výzva:

Akciu Nehanbi sa za Ježiša! organizuje Nadácia Slovakia Christiana v roku 2021, v roku, keď sa bude opäť počas sčítania obyvateľov rozhodovať o tom, koľko kresťanov sa prihlási ku svojmu náboženstvu. Od tohto prihlásenia sa závisí aj vplyv kresťanského náboženstva v spoločnosti na ďalších 10 rokov.

Pozorujeme stále väčší tlak sekulárnej spoločnosti na kresťanov a stále väčšie ohľady, ktorými kresťania ospravedlňujú svoj strach a hanbu prihlásiť sa k Ježišovi. Pod dojmom tohto trendu a smutní z toho, že situácia sa vyvíja takýmto neblahým smerom, rozhodli sme sa zmobilizovať slovenských kresťanov, predovšetkým mládež, aby dali najavo verejne svoju vieru. 

Nadácia Slovakia Christiana vznikla v auguste 2016. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo.

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie.

Symbolom kampane je kľúčenka s vyobrazením kríža, ktorej nosením na verejnosti dáva majiteľ viditeľne najavo, že je kresťanom a že sa nehanbí za Ježiša. 

Aj ty sa môžeš pridať a získať kľúčenku s krížom odvahy, ktorá dá najavo celému svetu, že si kresťanom alebo kresťankou. Bez ohľadu na vek môže každý z nás hrdo nosiť znamenie kríža. 

Povedz o tejto kampani aj svojim známym, aby sme ukázali celému Slovensku, že kresťania nie sú ustrašená a zakríknutá minorita, ale mocný hlas plný odvahy, znejúci v 21. storočí.