Podpor kampaň!

Objednaj si prívesok,
za dobrovoľný príspevok *

  • bez medzier
  • Vo formáte +421123345879, bez medzier
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole

Galéria1 2 3 6

Nahraj svoj obrázok s Ježišom

* Dôležitá informácia: všetky obrázky prechádzajú kontrolou a budú uverejnené len tie, ktoré spĺňajú etické zásady a ciele kampane …