Podpor kampaň!

Objednaj si prívesok,
za dobrovoľný príspevok *

Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. ***Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:

nadacia@slovakiachristiana.sk

Tel. (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)

Dôležité informácie:

Kampaň Nehanbím sa za Ježiša je súkromná aktivita slovenských kresťanov, ktorí sa chcú nie len prihlásiť ku svojej cirkvi, ale tiež povzbudiť k tomu svojich priateľov a známych, ktorí váhajú, alebo nemajú na to odvahu z akéhokoľvek dôvodu prihlásiť sa k svojej cirkvi.

Úlohou tejto kampane je:

  1. Prispieť k utvoreniu čo najvernejší obrazu o náboženskom stave obyvateľov Slovenska.
  2. Dodať odvahu ľuďom žijúcim na Slovensku slobodne vyznať kam nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst, ktorý dosiaľ nepopreli.

NEHANBIME SA ZA JEŽIŠA A PRIHLÁSME SA K NEMU PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV 2021 15.2.-31.3.2021.

Žijeme v slobodnej a demokratickej spoločnosti, a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju vieru, nezabudnime na to.