Podpor kampaň!

Objednaj si prívesok,
za dobrovoľný príspevok *

 • bez medzier
 • Vo formáte +421123345879, bez medzier
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

* Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

** povinné pole

Prečo práve znamenie kríža?

 • Pretože mnoho katolíkov sa hanbí nosiť kríž na verejnosti
 • Pretože kríž je symbol obety Ježiša Krista za naše hriechy
 • Pretože znamenie kríža na verejnosti je svetlom pre ľudí
 • Pretože znamenie kríža je cťou a hrdosťou kresťanov
 • Pretože pri pohľade naň sa prebúdza chladné srdce
 • Pretože pri pohľade naň sa prebúdza svedomie hriešnikov
 • Pretože je viditeľným znamením, ktorým zvestujeme svetu, že sme kresťania
 • Pretože neveriacim viditeľne pripomína ich povinnosť uveriť v Ježiša
 • Pretože sa ako kresťania vzájomne spoznávame skrze znamenie kríža
 • Pretože kríž je znamením víťazstva Ježiša Krista